درباره شورای صنفی دانشگاه کوثر بجنورد

به اطلاع کلیه دانشجویان فعال و علاقه مندان جهت فعالیت در شورای صنفی دانشگاه می رساند؛ به منظور ایجاد بستری مناسب برای تقویت زمینه‌های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه‌ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی با توجه به درپیش رو بودن انتخاباب مذکور، می توانند درخواست خود را جهت کاندیداتوری تشکل فوق به صورت الکترونیکی از طریق لینک زیر اعلام نمایند.

الف) شرایط اختصاصی کاندیداتوری:

  1. تمامی دانشجویان دانشگاه که دارای شرایط ذیل باشند، می‌توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند؛
  2. گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی؛
  3. نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی؛
  4. دارابودن حداقل معدل کل ۱۳ برای دانشجویان کارشناسی، ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد؛
  5. مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزش غیر متوالی؛
  6. مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، کمتر از دو ترم نباشد.

تبصر۱: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به دانشگاه امکان، شرکت در انتخابات را دارا می‌‌باشند.

تبصره ۲: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو، شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می‌گردد.

ب) شرایط عمومی کاندیداتوری:

  1. اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی