بیمه دانشجویی

 

بیمه حوادث دانشجویی :

بیمه ای است اجباری که شامل کلیه دانشجویان در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان در مقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار گوناگون می‌شود و مدت زمان تعریف شده برای آن یکسال تحصیلی می‌باشد.

موضوع بیمه حوادث :

عبارتست از تأمین غرامت در صورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه

 

***نکته مهم: دانشجویان گرامی در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف مدت یک هفته به امور دانشجویی اطلاع دهید***