بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد


کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

15آبان یکدوره مسابقه فوتسال بین دانشگاه های شهرستان بجنورد به میزبانی آموزشکده دخترانه انقلاب برگزار گردید. دراین مسابقات به ترتیب تیم های آموزشکده انقلاب، دانشگاه کوثر و دانشگاه بجنورد مقام اول تا سوم راکردند.

 اسامی دانشجویان دانشگاه کوثر: یکتا صدیقی، سیده مرسده قاسمی، شقایق شاکر، مینا مطرانلویی،فریبا جانفزا، فاطمه شاهی، فاطمه محمدی، فاطمه کریمی، نسترن شبگرد تیموری، فاطمه رضایی

       اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر