شورای انضباطی را مشاور و امین خود بدانید و در محرمانه ماندن اسرار خود و بیان مشکلات و آسیب های اجتماعی و همکاری صمیمانه ما در رفع دشواری ها تردید نداشته باشید.

 

 

دانشجویان گرامی بایستی شکایات خود را جهت بررسی به شورای انضباطی ارائه نموده و از هرگونه اقدام شخصی که موجب تشنج و درگیری با دیگران شود پرهیز نمایند.

آشنایی با شورای انضباطی

کمیته انضباطی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران که از اهداف مهمی محسوب می شوند تشکیل گردیده و در راستای کمک به تحقق آنها گام برمی دارد .

لذا هرگونه اقدام و رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات دانشجویی در ابعاد جرائم عمومی ، آموزشی ، سیاسی و تخلفات اخلاقی ضمن دریافت شکایات از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و در مواردی خارج از دانشگاه ، با محوریت کمیته انضباطی دانشجویان صورت خواهد گرفت .

اهداف:

در راستای اهداف ذیل و در جهت تقویت و توسعه فعالیت های کمیته و به منظور رضایت مندی و اطمینان بخشی خاطر دانشجویان عزیز ، کمیته انضباطی دست مهربانی ، صمیمت و دوستی خود را در دستان پاک همه دانشجویان گرانقدر قرار داده و آن را در جهت اعتلای این مهم که همان حفظ شأن و کرامت دانشجویان می باشد قدم بر می دارد .

-        اهمیت نقش دانشجویان بعنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف .

-        سالم نگه داشتن محیط های آموزشی ، پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان

-        مقابله با بی نظمی ، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران

-        توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی

-        اتخاذ شیوه های تربیتی و تذکر آمیز در کنار صدور احکام مناسب و موثر

-        ایجاد و حفظ جو صمیمیت ، تفاهم و اعتماد از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان

-        اتخاذ تصمیم گیری در صدور احکام انضباطی ، به گونه ای که اثرات منفی برخوردها به حداقل  کاهش یابد

-        پاسخگویی به مشکلات و پرسش های دانشجویان و پذیرش فضای انتقاد و گفتگو