***معرفی واحد تغذیه:

نگرش علمی به امر تغذیه و بخصوص تغذیه دانشجوئی يکي از شاخصهاي مهم بوده که مسلما ًنتايج قابل توجهي را در بر خواهد داشت و اين امر موثر نخواهد شد مگر با بررسي هاي مستمر و جدي و رفع مشکلات موجود و تصحيح نگرش ها و توجه بيش از پيش به بازنگري روش هاي مرسوم در استفاده بهينه از امکاناتي كه از سوي وزارتخانه دولتي در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت .

واحد تغذیه، یکی از واحدهای تابعه مدیریت دانشجویی می باشد که هدف آن تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد. این واحد عهده دار تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی  ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی با هدف تأمین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان می باشد. رزرو و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد.

***وظایف:
 1. تلاش در رفع نیازهای تغذیه‌ای دانشجویان در وعده‌های ناهار و شام (بر اساس قوانین و مصوبات صندوق رفاه دانشجویان)
 2. نظارت مستمر بر کار نیروهای شاغل طرف قرارداد
 3. نظارت برفضای غذا خوری، آشپزخانه در فرایند طبخ و توزیع غذا
 4. فعال نمودن کارت یکپارچه تغذیه
 5. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی رزرو غذای دانشجویان
 6. تهیه آمار و اطلاعات ماهیانه رزرو غذای دانشجویان
 7. تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی دانشجویان‌‌
 8. تهیه کارکرد ماهیانه غذاخوری‌
 9. تدوین برنامه‌های مربوط به هماهنگ‌ سازی امور تغذیه
 10. انجام امور مربوط به سیستم اتوماسیون تغذیه
 11. پیگیری در خواست کالای سلف
 12. نظر سنجی شفاهی ازدانشجویان و انتقال پیشنهادات و انتقادات به مافوق
 13. انجام امور محوله از سوی مدیر امور دانشجویی

 

 

 

***قوانین استفاده از غذاخوری‌ دانشجویی امورتغذیه (pdf) 

***  راهنمای مراحل رزرو غذا  (pdf)