مدارک پایه جهت اخذ وام

فیلم آموزشی راهنمای ثبت نام

1- کپی کارت ملی

2- کپی کارت دانشجویی

3- ارائه اصل سندجدید تعهد محضری (برای دانشجویانی که تاکنون تقاضای وام نداشته‌اند) با ضامن معتبر کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته، در دفتـر اسـناد رسـمی. 

**توجه برای دانشجویان متاهل دو ضامن نیاز می باشد. 

4- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن

5- گـواهی کسـر از حقـوق ضامن 

  • 6- کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن
  • 7- ارسال تصویر برگه افتتاح حساب بانک تجارت بنام دانشجو به آدرس الکترونیکی .
  • 8- ارسال و اسکن مدارک ویژه هر نوع وام  از طریق آدرس الکترونیکی مندرج در پیوند های ضروری.
  •  

دانلود: فرم جدید تعهد نامه محضری  

دانلود: نحوه تنظیم سند محضری وام

  •  
  • نکته ۱: سند تعهد محضری فقط یک بار در طول دوران تحصیل لازم است تهیه شود.

نکته ۲: کلیه دانشجویان ورودی جدید و همچنین دانشجویانی که برای اولین بار در طول مدت تحصیل تمایل دارند از وام­های دانشجویی صندوق رفاه استفاده نمایند، ملزم به تکمیل فرم تعهد محضری هستند. بنابراین دانشجویان قبل از مراجعه به امور دانشجویی، با در دست داشتن فرم تعهدنامه و همراه ضامن خود، جهت تنظیم سند به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور (در هر شهری) مراجعه و پس از تکمیل آن، اصل سند را به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.*

نکته 3:  تشکیل پرونده حضوری و الکترونیکی (اینترنتی) یک بار برای کل مقطع تحصیلی انجام می‌شود. مهمترین وامی که به دانشجویان پرداخت می‌شود وام تحصیلی بوده و فقط نیاز به ثبت درخواست آن در پورتال است. 

عنوان وام: تحصیلی

دانشجوی متاهل با ارائه کپی سند تاهل حداکثر مبلغ 50.000.000 ریال و به دانشجوی مجرد حداقل مبلغ 25.00.000 ریال وام تحصیلی در هر نیمسال تعلق میگیرد.

مشمولین

مدارک ویژه

 همه دانشجویان

مدارک پایه

 

وام ضروری

رویداد های موارد خاص و مبالغ (ریال)

   تولد فرزند دانشجوی متاهل  6.5 میلیون تومن

   فوت پدر،مادر، همسر یا فرزند دانشجو 4 میلیون تومن

   دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا   6.5 میلیون تومن

   دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه تا   6.5 میلیون تومن

   بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضا تحت تکفل دانشجو تا   6.5 میلیون تومن

  خرید لوازم کمک آموزشی 6.5 میلیون تومن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشمولین

مدارک ویژه

دانشجویانی که این رویدادهای فوق شامل حال آنها شود.

1- اسناد هزینه کرد دانشجو (در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری)

2- تکمیل و ارسال فرم ضروری (فرم ضروری در قسمت قرم های بارگذاری شده است)

 

عنوان: وام ودیعه مسکن متاهلی

 

 

*وام (ودیعه) مسکن متاهلی مبلغ 25 میلیون تومان به کلیه دانشجویان واجد شرایط تنها یک بار در طول هر مقطع پرداخت می شود.

مشمولین

مدارک ویژه

   الف) دانشجو می بایست متاهل،فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره نامه(دارای کد رهگیری)باشد.

   ب) به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز،وام مسکن تعلق نمیگیرد.

   ج) در صورتی که زوجین دانشجو باشند،فقط یکی از آنها میتواند از وام بهرمند گردد

   د) بازپرداخت این وام حداکثر ۳ ماه پس از فراغت از تحصیل و به صورت نقد می باشد.

 

 

 

سند تاهل و اجاره­ نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو، کپی شناسنامه و کارت ملی زوجین

 

 

 

این وام در سال تحصیلی جدید ارائه نشده است.

 

فرم تعهد نامه محضری جدید    ( مختص دانشجویان جدیدالورود و همچنین دانشجویانی که برای اولین بار در طول مدت تحصیل تمایل دارند از وام دانشجویی صندوق رفاه استفاده نمایند.)

دانلود نحوه تنظیم سند محضری

دانلود فرم مشخصات دانشجویان روزانه (برای کلیه وام ها)

دانلود فرم موارد خاص در وام ضروری

مدیریت دانشجویی

 

    

enlightenedدانشجویان گرامی می توانند  مدارک خودر را از طریق آدرس الکترونیکی madarek.vam@kub.ac.ir  برای اداره رفاه و تسهیلات دانشگاه ارسال نمایند.

 

جدول_مبالغ_وام_های_دانشجویی_نیمسال_دوم_1400-1401

مشاهده اطلاعیه صندوق رفاه 

 

.

نکاتی که دانشجویان محترم باید توجه نمایند

   1- ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی (با آخرین حکم کارگزینی) یا بازنشسته دولت (در صورت ارائه حکم بازنشستگی و نامه کسر از حقوق) باشد.شماره حکم کارگزینی ضامن حتما در برگه تعهد محضری قید گردد.

   2-دانشجویان توجه نمایند مشخصات و نشانی خود (وام گیرنده) و ضامن، دقیق و کامل، (شامل کد پستی، تلفن و آدرس دقیق) در برگه تعهد ثبت شود.

   3-وام دانشجویانی که دو نیمسال مشروط شوند قطع می شود. یک نیمسال مشروط تحصیلی از نصف وام تحصیلی استفاده می کند.

   4-ثبت نام وام در پورتال دانشجویی و همچنین تحویل مدارک تهیه شده، باید فقط در بازه زمانی تعیین شده انجام پذیرد و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.درخواست وام دانشجویی الزاماً مبنی بر دریافت آن نمی­باشد.

« تذکر: چنانچه در برگه تعهد موارد فوق رعایت نشده باشد، مسئولیت آن به عهده دانشجو می­باشد. »