نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام‌های دانشجویی نیمسال دوم 1399-1400

وام‌های دانشجویی نیمسال دوم 1399-1400


 

    

 

enlightenedسامانه دانشجویی (پورتال) صندوق برای ثبت تقاضای دانشجویان از1399/11/16 تا پایان نیمسال تحصیلی جاری فعال می باشد و تمامی دانشجویان متقاضی واجدشرایط می توانند نسبت به ثبت تقاضای خود درسامانه مذکور اقدام نمایند.

enlightenedدانشجویان گرامی می توانند  مدارک خودر را از طریق آدرس الکترونیکی madarek.vam@kub.ac.ir  برای اداره رفاه و تسهیلات دانشگاه ارسال نمایند.

 

جدول_مبالغ_وام_های_دانشجویی_نیمسال_دوم_1400-1399

مشاهده اطلاعیه صندوق رفاه