نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک پایه جهت اخذ وام

مدارک پایه جهت اخذ وام


وام و امور رفاهی

تقاضای وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه

راهنمای ثبت نام در پورتال صندوق رفاه دانشجویان

دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی

شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام دانشجویی

 

مدارک لازم برای همه وام ها (مدارک پایه):

نکته ۱: سند تعهد محضری فقط یک بار در طول دوران تحصیل لازم است تهیه شود.

نکته ۲: کلیه دانشجویان ورودی جدید و همچنین دانشجویانی که برای اولین بار در طول مدت تحصیل تمایل دارند از وام­های دانشجویی صندوق رفاه استفاده نمایند، ملزم به تکمیل فرم تعهد محضری هستند. بنابراین دانشجویان قبل از مراجعه به امور دانشجویی، با در دست داشتن فرم تعهدنامه و همراه ضامن خود، جهت تنظیم سند به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور (در هر شهری) مراجعه و پس از تکمیل آن، اصل سند را به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.*