نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک پایه جهت اخذ وام

مدارک پایه جهت اخذ وام


فیلم آموزشی راهنمای ثبت نام

1- کپی کارت ملی

2- کپی کارت دانشجویی

3- ارائه اصل سندجدید تعهد محضری (برای دانشجویانی که تاکنون تقاضای وام نداشته‌اند) با ضامن معتبر کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته، در دفتـر اسـناد رسـمی. 

**توجه برای دانشجویان متاهل دو ضامن نیاز می باشد. 

4- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن

5- گـواهی کسـر از حقـوق ضامن 

  • 6- کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن
  • 7- ارسال تصویر برگه افتتاح حساب بانک تجارت بنام دانشجو به آدرس الکترونیکی .
  • 8- ارسال و اسکن مدارک ویژه هر نوع وام  از طریق آدرس الکترونیکی مندرج در پیوند های ضروری.
  •  

دانلود: فرم جدید تعهد نامه محضری  

دانلود: نحوه تنظیم سند محضری وام

  •  
  • نکته ۱: سند تعهد محضری فقط یک بار در طول دوران تحصیل لازم است تهیه شود.

نکته ۲: کلیه دانشجویان ورودی جدید و همچنین دانشجویانی که برای اولین بار در طول مدت تحصیل تمایل دارند از وام­های دانشجویی صندوق رفاه استفاده نمایند، ملزم به تکمیل فرم تعهد محضری هستند. بنابراین دانشجویان قبل از مراجعه به امور دانشجویی، با در دست داشتن فرم تعهدنامه و همراه ضامن خود، جهت تنظیم سند به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور (در هر شهری) مراجعه و پس از تکمیل آن، اصل سند را به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.*

نکته 3:  تشکیل پرونده حضوری و الکترونیکی (اینترنتی) یک بار برای کل مقطع تحصیلی انجام می‌شود. مهمترین وامی که به دانشجویان پرداخت می‌شود وام تحصیلی بوده و فقط نیاز به ثبت درخواست آن در پورتال است.