نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید وام دانشجویی تا اول بهمن ماه 1399

تمدید وام دانشجویی تا اول بهمن ماه 1399


مهلت ثبت وام‌های دانشجویی تا تاریخ 1399/11/01 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان،  این صندوق مهلت ثبت وام های دانشجویی را به صورت مجدد تا تاریخ اول بهمن ماه سالجاری تمدید نمود.

در حال حاضر نظر به پایداری شرایط خاص بیماری کرونا و به منظور رعایت حال تمام دانشجویان به ویژه دانشجویانِ جدیدالورود و عدم محدودیت ِ بهره مندی دانشجویان نوورود از وام ها، مهلت ثبت وام‌های دانشجویی تا تاریخ 1399/11/01 تمدید شد.