نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای صنفی دانشجویان سال 98

انتخابات شورای صنفی دانشجویان سال 98

انتخابات شورای صنفی دانشجویان سال 98:

انتخابات شورای صنفی دانشگاه در مورخه 31 اردیبهشت 98  با  مجموع آراء 415 برگ در محوطه دانشگاه برگزار شد.