نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم ((رزرو خوابگاه))

اطلاعیه مهم ((رزرو خوابگاه))


 

 

**رزرو خوابگاه**

دانشجویان محترم جهت رزرو خوابگاه حتما باید هزینه یک ترم را وایز نمایید

 

*** راهنمای دریافت مراحل رزرو خوابگاه pdf***