نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 3 خوابگاه؛ قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم تحصیلی1401-1400

اطلاعیه شماره 3 خوابگاه؛ قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم تحصیلی1401-1400


 احتراماً نظر به احتمال بازگشایی مجدد دانشگاه ها و حضوری شدن جهت پیش ثبت نام در سامانه خوابگاه از طریق پورتال خود اقدام نمائید.

لازم به ذکر است این پیش ثبت نام مختص دانشجویان کارشناسی ارشد 1400-1401 می باشد و دانشجویان محترم کارشناسی فرم مذکور را تکمیل نفرمایند.