نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 2 خوابگاه‌های دانشجویی مهر 1400

اطلاعیه شماره 2 خوابگاه‌های دانشجویی مهر 1400


اطلاعیه شماره 2 خوابگاه‌های دانشجویی مهر 1400

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند اجاره بهای هرساله خوابگاه ها توسط شورای نظارت بر ارزیابی سراهای دانشجویی متناسب با امکانات و نوع خدمات خوابگاهی تعیین می گردد.

این اطلاعیه در تاریخ 15 آذر به روز رسانی گردید(karimi)