نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه جدید خوابگاه؛قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تکمیل ظرفیت سال1401

اطلاعیه جدید خوابگاه؛قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تکمیل ظرفیت سال1401


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تکمیل ظرفیت سال1401

خوابگاه های دانشجویی دانشگاه کوثر به صورت خود گردان(بخش خصوصی) و (تحت نظارت این دانشگاه)  می باشد و مبالغ اجاره هر ساله بر اساس مصوبه شورای نظارت بر خوابگاه­های استان خراسان شمالی  تعیین می گردد که به شرح ذیل می باشد:

 

 

- مبلغ قرارداد اجاره خوابگاه هادر سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ خوابگاه بر اساس مصوبه شورای نظارت بر خوابگاه­های استان خراسان شمالی به شرح ذیل می­باشد:

 اتاق 2نفره به مبلغ000/000/35 ریال معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان

       اتاق ۴ نفره به مبلغ 000/000/31 ریال معادل سه میلیون و صد هزار تومان

      اتاق ۶ نفره به مبلغ 000/000/26ریال معادل دو میلیون و  هشتصد هزار تومان

     اتاق 8 نفره به مبلغ000/000/24 ریال معادل دو میلیون و ششصد هزار تومان

     اتاق 10 نفره به مبلغ000/000/22 ریال معادل دو میلیون و دویست هزار تومان

    اتاق ۱۲ نفره به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال معادل دو میلیون و دویست هزار تومان

 توجه : جهت  راهنمایی بیشتر به قسمت امور دانشجویی، بخش خوابگاه ها مراجعه بفرمائید.