کار دانشجویی

.

 

به منظور بهره گيري از توانمندي ­هاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشجویی ، فرهنگي، فوق برنامه، اداري ، خدماتي و رفاهي و ايجاد زمينه هاي کسب تجربه علمي براي دانشجويان و کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي، آئين­ نامه استفاده از کار دانشجويي دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي تنظيم و تدوين گرديده است که مختصراً برخي از مفاد آن به شرح زیر ارائه مي شود.

  • کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امورآموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند، درصورت داشتن میانگین کل بیش از ۱۶ برای رشته های علوم انسانی، هنر و کشاورزی و میانگین کل بیش از ۱۵ برای رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه، به میزان ۲۰% حق الزحمه مندرج در جدول افزایش می یابد.
  • تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجویی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.
  •  
  •  

.

 

·   اعلام نياز و تشخيص واحد به کار گيرنده

· داشتن صلاحيت ­هاي عمومي (اعم از آموزشی و انضباطی) به تشخيص معاونت دانشجویی

تبصره: دانشجویان ممتاز و متاهل از اولویت برخوردار می­باشند.

·  گذراندن حداقل یک نیم­سال تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته

تذکر ۱ : در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز، به کار دانشجو خاتمه داده مي شود.

تذکر ۲ : اجراي مفاد اين آیين نامه هيچگونه تعهد استخدامي براي مراکز آموزش عالي برای دانشجو ايجاد نخواهد کرد.

تذکر ۳ : پرداخت حق الزحمه کار دانشجويي با ارسال گواهي انجام کار و ذکر مشخصات کامل دانشجو به حساب نامبردگان واريز مي­شود.

 

تذکر ۴: دانشجویانی که از بودجه کل کشور، وجهی را تحت هر عنوانی دریافت می­ نمایند و یا اشتغال به کار دارند نمی ­توانند از مزایای این آیین ­نامه استفاده کنند.