کار دانشجویی

كاردانشجویی:

به منظور بهره گيري از توانمندي ­هاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشجویی ، فرهنگي، فوق برنامه، اداري ، خدماتي و رفاهي و ايجاد زمينه هاي کسب تجربه علمي براي دانشجويان و کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي، آئين­ نامه استفاده از کار دانشجويي دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي تنظيم و تدوين گرديده است که مختصراً برخي از مفاد آن به شرح زیر ارائه مي شود.

  • کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امورآموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند، درصورت داشتن میانگین کل بیش از 16 برای رشته های علوم انسانی، هنر و کشاورزی و میانگین کل بیش از 15 برای رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه، به میزان 20% حق الزحمه مندرج در جدول افزایش می یابد.
  • تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجویی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.

     شرايط لازم براي اشتغال به کار دانشجويان :

·   اعلام نياز و تشخيص واحد به کار گيرنده

· داشتن صلاحيت ­هاي عمومي (اعم از آموزشی و انضباطی) به تشخيص معاونت دانشجویی

تبصره: دانشجویان ممتاز و متاهل از اولویت برخوردار می­باشند.

·  گذراندن حداقل یک نیم­سال تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته

تذکر 1 : در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز، به کار دانشجو خاتمه داده مي شود.

تذکر 2 : اجراي مفاد اين آیين نامه هيچگونه تعهد استخدامي براي مراکز آموزش عالي برای دانشجو ايجاد نخواهد کرد.

تذکر 3 : پرداخت حق الزحمه کار دانشجويي با ارسال گواهي انجام کار و ذکر مشخصات کامل دانشجو به حساب نامبردگان واريز مي­شود.

تذکر 4: دانشجویانی که از بودجه کل کشور، وجهی را تحت هر عنوانی دریافت می­ نمایند و یا اشتغال به کار دارند نمی ­توانند از مزایای این آیین ­نامه استفاده کنند.

دانشجویان محترم متقاضی کار دانشجویی لطفا  2 هفته بعد از شروع ترم تحصیلی جدید فرم ها را از قسمت معاونت دانشجویی – کاردانشجویی دانلود و بعد از تکمیل( تایپ شده) به همراه داشتن کارنامه ترم قبل و داشتن شماره حساب بانک ملی ( به نام خود دانشجو)  به مسئول کاردانشجویی ( خانم صائمیان)  اتاق  309مراجع نمائید.

 

جهت دانلود آئین نامه جدید کار دانشجویی اینجا کلیک کنیدpdf

جهت دانلود فرم تقاضای کار دانشجویی اینجا کلیک کنید

جهت دانلود فرم پرداخت حق الزحمه اینجا کلیک کنید